Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Trosgnisten i Norge

 

Trosgnisten Misjon
er en skandinavisk misjons- og hjelpeorganisasjon som har sitt virke i mange land, både i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Øst-Europa. Hovedkontoret ligger i Bollnäs, Sverige.

Trosgnisten i Norge
Trosgnisten Misjon sitt hovedkontor i Norge er forankret i Evangeliekirken Bergen. Evangeliekirken er en  menighet tilknyttet pinsebevegelsen. Menigheten ble etablert i 1961 og markerte sitt 50 års jubileum i mars 2011.


Menigheten har i alle år fokusert på misjonsarbeid og støttet sporadisk ulike prosjekter. I 1987 sendte menigheten daværende forstander Dagfinn Hollevik på et besøk til Trosgnistens arbeid i India. Etter dette tentes en gnist for å satse enda mer på misjon. Det resulterte i at menighetens misjonsarbeid fikk et større og mer varig omfang, og Trosgnisten Misjon Norge ble etablert. Misjonsarbeidet har vokst steg for steg og utgjør i dag årlige innsamlede midler mer enn dobbelt så mye som menighetens ordinære driftsbudsjett.
 

Styre

Misjonen Norge ledes av et styre som består av følgende personer: Styreleder Gøran Duveskog, misjonssekretær Marita H. Sævig og styremedlem Karsten Thorsen. Misjonssekretæren er ansatt på deltid.

Revisjon

Misjonen revideres av revisjonsbyrået KPMG AS.

Misjonsleder
Gøran Duveskog er innstilt som midlertidig misjonsleder for Trosgnisten i Norge. 


Misjonssekretær

Marita H. Sævig arbeider deltid i misjonen og har ansvaret for alle fadderbarna. Hun mottar rapporter fra ulike land, oversetter og sender videre til våre norske støttepartnere. Marita har videre ansvar all løpende kontakt med sosialarbeiderne ute i de ulike misjonslandene.

Evangelisk arbeid

- Menighetsbygging gjennom nasjonale menigheter
- Møtekampanjer og korstog
- Bibelskoler og undervisning
- Underhold av nasjonale evangelister
- Utrustning av evangeliseringsteam

Sosialt arbeid
- Fadderunderhold av fattige barn
- Forskoler
- Matstasjoner
- Kvinnesenter - Helsearbeid
- Nødhjelp
- Hjelpesendinger

Dette arbeider er i stadig vekst og hver dag får mer enn 10.000 barn hjelp og nye livsmuligheter gjennom Trosgnisten Misjon.

Misjonsland
Trosgnisten Misjon har sitt arbeid i Afrika i landene; Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania og Kongo. I Asia: India og Filippinnene. Funksjonshemmede barn i Ukraina, Europa . I Syd-Amerika: Ecuador og Bolivia. Misjonærer og innfødte sosialarbeidere er stadig i virksomhet ute på feltet.

Bli fadder
For 200 kr i måneden kan du bli personlig fadder og UNDERHOLDE DITT EGET FADDERBARN. Dette utgjør kun 7 kroner om dagen. Da oppfyller du Jesu ønske.. "Jeg var naken og dere kledde meg, jeg var sulten og dere gav meg mat..."

Som fadder får du et foto av ditt fadderbarn og vårt nyhetsbrev som kommer ut 2-3 ganger om året. Som regel får du også en personlig rapport med nytt bilde hvert år fra ditt fadderbarn. Videre kan hver fadder få en kontaktadresse til misjonens sosialarbeider som er kontaktpersonen for fadderbarnet. Sosialarbeideren oppsøker familien og ser at barnet har det bra og at pengene blir gitt til barnas ve og vel.

Underholdet anvendes primært til å gi barnet mat, betale skoleavgifter og uniform. En mindre del anvendes til felles prosjekter for barn i området og til utviklingsprosjekter som skole og vann.