Bli fadder!

Vi har mange barn som venter på 'en hånd å holde i'.

Her ser du noen av barna – klikk på menypunktet 'Bli fadder', så får du frem informasjon om flere barn.

Irakoze King
Rwanda (7 år)
Mer info..
 
Paul Abhishek
India (6 år)
Mer info..
 
Olivier Niyodusenga
Rwanda (9 år)
Mer info..
 

Strategi

 

Nå unådde folkegrupper gjennom følgende aktiviteter:
- Evangeliske kampanjer
- Utsendelse av misjonærer
- Underhold til infødte misjonærer
- Personlig evangelisering
- Radio og tv-misjon

Medvirke til å støtte og bygge nytestamentlige menigheter på følgende måte:
- bygge og underholde bibelskoler
- regelmessige predikantseminarer
- lederutdanning og lederseminarer
- tilføre bibelskoler og ledere godt undervisningsmateriell og litteratur
- støtte oppføring av kirkebygg

Støtte en positiv utvikling av det sivile samfunnet som fremmer hele mennesket gjennom ulike innsatser som:
- Støtte til forskoler, grunnskoler, videregående skoler og voksenutdanning
- Bore brønner og utvikle trygge vannkilder
- Helse- og pleieprogrammer
- Program som belyser miljø- og demokratispørsmål

Relevante innsatser for mennesker i nød som:
- Hjelp til fattige barn i form av mat, klær og utdanning gjennom faddervirksomhet
- Innsamlingskampanjer til nødstilte mennesker
- Katastrofeinnsatser

Spre informasjon om Trosgnistens misjonsarbeide bl.a. gjennom:
- utgivelse av bladet TrosGnisten fire ganger om året
- regelmessige annonser i aktuelle tidskrifter
- trykking av brosjyrer
- utgivelse av misjonsvideoer
- årlige misjonskonferanser
- møter og besøk på skoler og andre institusjoner
- gjennom Internet og TV